Ông Andy Kimpton

Bộ phận: Điều hành (Vận hành tổ chức)

Chức vụ: Giám đốc Vận hành

Nơi công tác: RMIT Nam Sài Gòn

Email: andy.kimpton@rmit.edu.vn

Phone: +84 28 3776 1300

Bằng cấp: MBA (Adel)

Là Giám đốc Vận hành tại RMIT Việt Nam, ông Andy Kimpton chịu trách nhiệm quản lý mảng bảo trì và cơ sở vật chất, IT, sức khỏe và an toàn, bảo an, và quản trị bền vững và các sự cố nghiêm trọng. Ông từng làm việc tại RMIT Melbourne với tư cách Giám đốc Rủi ro, Báo cáo và Tuân thủ. Ông đã tích lũy hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý trong nhiều ngành như năng lượng và hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ môi trường, quản lý chất thải, và dịch vụ nhà hàng khách sạn. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Adelaide và từng tham gia chương trình Phát triển cấp quản lý của các trường kinh doanh Wharton và Harvard Business School.