Dự án của sinh viên

Các sinh viên của chúng tôi thử sức mình bằng việc phát triển các dự án sáng tạo trong chương trình học tại Khoa Khoa học & Công nghệ. Trong dự án của mình, các bạn tìm cách đưa ra những giải pháp công nghệ và kỹ thuật cho các vấn đề hiện có. Những giải pháp này nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng, nền kinh tế và môi trường. Hãy xem qua một số ví dụ về các dự án sinh viên cho mỗi chương trình.

Khám phá các dự án của sinh viên RMIT