Ban cố vấn từ các công ty lớn

Khoa làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp thông qua Ban cố vấn để đảm bảo những môn học phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và sinh viên đã tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Helena Pham

Giám đốc, Consulus Việt Nam

Lê Tiến Thành

Giám đốc Vận Hành, Kai Group

Lương Tuấn Thành

Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn Công nghệ CMC & Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC

Nguyễn Thạc Thắng

Giám đốc điều hành, First Alliances

Nguyễn Thạc Thắng

Giám đốc điều hành, First Alliances

Trần Phú Sơn

Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Đảm bảo, Lãnh đạo Dịch vụ Bảo đảm của Việt Nam, Lào và Campuchia, Công ty TNHH Ernst & Young

Nguyễn Thành Lâm

Phó Tổng Giám đốc RSM Việt Nam – Giám đốc văn phòng Hà Nội, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Lê Thúy Hà

Giám Đốc Marketing, Công ty Cổ phần Tập đoàn ALC

Lê Thúy Hà

Giám Đốc Marketing, Công ty Cổ phần Tập đoàn ALC

Ngô Thị Vân Hạnh

Giám Đốc Nhân Sự, InterContinental Hanoi Landmark72

Hoàng Nguyệt Minh

Phó Giám đốc, Bộ Phận Tư Vấn Đầu Tư Hà Nội, Công Ty TNHH Savills Vietnam