Contemporary Vietnamese Art Collection

Contemporary Vietnamese Art Collection

Contemporary Vietnamese Art Collection

Contemporary Vietnamese Art Collection

Contemporary Vietnamese Art Collection

Contemporary Vietnamese Art Collection

Contemporary Vietnamese Art Collection

RMIT University Vietnam art collection is one of the most prestigious collections of contemporary Vietnamese art in the world.

Share

RMIT Contemporary Vietnamese Art Collection

The video provides a brief of history, value and selection of artworks and artists in the collection.

This collection is not only historically important, but one that will continue to grow the understanding of Vietnamese culture for generations to come. The Vietnamese artists in the collection range from established and mid-career artists, whose works feature in significant exhibitions and notable private collections and public institutions worldwide, to young emerging artists who continue to tackle issues with fresh and new interpretations.

RMIT University is at the forefront of creative education and this collection allows both students and the wider community to experience the artistic expression of an important generation of contemporary Vietnamese artists.

We particularly thank all those who were involved in the production of this wonderful collection: artists; galleries; curators; creative advisors; and RMIT staff.

The art collection is managed by the RMIT Library Vietnam

Bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của Đại học RMIT Việt Nam là một trong những bộ sưu tập nổi bật về nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Bộ sưu tập này không chỉ quan trọng về mặt lịch sử, mà còn tiếp tục nâng cao hiểu biết về văn hóa Việt Nam cho những thế hệ kế tiếp. Các nghệ sĩ Việt Nam có mặt trong bộ sưu tập gồm không chỉ những nghệ sĩ có tên tuổi với tác phẩm trưng bày trong các triển lãm nghệ thuật quan trọng, trong các bộ sưu tập tư nhân uy tín và trong các viện nghệ thuật công trên khắp thế giới, mà còn có những nghệ sĩ trẻ đang nổi muốn thể hiện những chủ đề gai góc theo cách nhìn tươi mới.

Đại học RMIT đi đầu trong giáo dục sáng tạo và bộ sưu tập này cho phép cả sinh viên trường và cộng đồng bên ngoài trải nghiệm những ý tưởng nghệ thuật của thế hệ nghệ sĩ đương đại trọng yếu của Việt Nam.

Chúng tôi đặc biệt cám ơn những người đã đóng góp vào việc ra mắt bộ sưu tập tuyệt vời này: các nghệ sĩ, các phòng tranh, các nhà tư vấn sáng tạo và nhân viên RMIT.