Yêu cầu của Chính phủ Việt Nam

Yêu cầu của Chính phủ Việt Nam

QUAN TRỌNG: CÁC VĂN BẢN CẦN THIẾT ĐỂ LÀM VIỆC TẠI RMIT VIỆT NAM

Các giấy tờ yêu cầu - Nhân viên Việt Nam

Nhân viên Việt Nam sẽ được yêu cầu cung cấp những giấy tờ sau cho Phòng Nhân sự khi được tuyển dụng:

  • Bản sao các bằng cấp và chứng chỉ liên quan;
  • Bằng chứng về mức độ thành thạo tiếng Anh theo yêu cầu chuyên môn;
  • Bản sao chứng minh nhân dân;
  • Bản sao sổ hộ khẩu;
  • Số bảo hiểm xã hội (cung cấp khi bắt đầu làm việc).

 

Các giấy tờ yêu cầu - Nhân viên nước ngoài

Vui lòng tham khảo thông tin đầy đủ tại trang tiếng Anh về yêu cầu của Chính phủ Việt Nam đối với ứng viên người nước ngoài.