Where We Belong: Xây dựng cộng đồng RMIT vững mạnh

Where We Belong: Xây dựng cộng đồng RMIT vững mạnh

Ý tưởng “thuộc về” là trọng tâm của chiến lược nhằm kiến tạo những trải nghiệm học tập thay đổi cuộc đời cho sinh viên tại RMIT Việt Nam. Cảm giác thuộc về một cộng đồng – dù đó là một câu lạc bộ, một ngành học, hay cộng đồng trường nói chung – có thể tác động lên mức độ hài lòng cũng như thành tựu của sinh viên. Cảm giác thuộc về đã và đang được Đại học RMIT khuyến khích và đẩy mạnh trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Từ đây đến cuối năm 2017, chiến dịch Where We Belong sẽ thổi “làn gió mới” vào sự tập trung cũng như quyết tâm tạo ra cảm giác thuộc về cho cộng đồng sinh viên RMIT. Qua nhiều sáng kiến và hoạt động truyền thông cơ bản, chiến dịch sẽ lan tỏa cảm giác thuộc về cộng đồng trường trong sinh viên RMIT Việt Nam, đồng thời giúp các bạn tiếp cận với những cơ hội góp phần tạo nên trải nghiệm độc đáo cho bản thân.

Nhóm thực hiện dự án làm việc cùng Student Council (Hội sinh viên RMIT Việt Nam), các CLB sinh viên và cán bộ giảng viên thuộc các khoa và phòng ban trong trường để tổ chức các hoạt động thuộc chiến dịch Where We Belong. Nếu các đơn vị có bất kỳ thắc mắc gì hoặc muốn tổ chức hoạt động dưới tiêu đề Where We Belong, vui lòng liên hệ theo địa chỉ thư điện tử   .