Tuyển dụng sinh viên và cựu sinh viên RMIT

Tuyển dụng sinh viên và cựu sinh viên RMIT

Đăng tuyển

Nếu bạn muốn tuyển dụng sinh viên và cựu sinh viên, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đăng tuyển trên trang CareerHub của đại học RMIT Việt Nam. Vui lòng truy cập CareerHub để đăng nhập/ đăng ký tạo tài khoản và đăng thông tin tuyển dụng.

Truy cập CareerHub

Chương trình thực tập

Tuyển sinh viên thực tập RMIT mang đến cơ hội kết nối với một trong những nguồn nhân lực tốt nhất và năng động nhất cả nước. Vui lòng gửi các mô tả công việc để sinh viên có nhiều cơ hội biết đến các vị trí thực tập đang tuyển dụng.

Tìm kiếm thực tập viên