Tin hoạt độngSinh viên thiết kế giúp tổ chức Habitat for Humanity

Sinh viên thiết kế giúp tổ chức Habitat for Humanity

Thứ sáu, 7 Tháng 4, 2017 - 13:01

Các sinh viên ngành Thiết kế (Truyền thông số) đã phát triển một bộ những công cụ truyền thông giúp tổ chức phi chính phủ Habitat for Humanity thực hiện sứ mạng xây nhà cho người kém may mắn tại những khu vực nghèo khổ.

Là ví dụ về hoạt động học tích hợp (WIL) - một chương trình dành cho sinh viên để các bạn hợp tác với doanh nghiệp và giải quyết vấn đề thực tế, dự án khuyến khích sinh viên hiểu rõ cách kỹ năng thiết kế của các bạn có thể có lợi cho cộng đồng như thế nào.

Trưởng ngành Thiết kế (Truyền thông số) Nguyễn Trọng Khoa tin rằng dự án với Habitat for Humanity là phần quan trọng của môn thiết kế: “Là người sáng tạo, chúng ta cần trải nghiệm đa dạng. Thiết kế không chỉ là một công việc mà là cách nghĩ và cách sống, là về việc dùng bản thảo của bạn để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn qua lăng kính môi trường, sự bền vững và tác động xã hội. Chúng tôi muốn cho ra trường những lứa sinh viên tốt nghiệp không chỉ có tài mà còn có ý thức xã hội, có trách nhiệm và cho đi”.

Sinh viên ngành Thiết kế (Truyền thông số) chuẩn bị xây một căn nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Với nhiệm vụ giúp Habitat for Humanity nâng cao truyền thông trực tuyến đồng thời lan tỏa ảnh hưởng tại Việt Nam, sinh viên lấy cảm hứng từ chính những tác động tích cực mà các bạn tạo ra khi làm việc với tổ chức này.

Sinh viên ngành Thiết kế (Truyền thông số) Tăng Hồ Hồng Diễm chia sẻ: “Tôi thích lúc thuyết trình trước khách hàng vì họ cho chúng tôi phản hồi tích cực. Điều này giúp chúng tôi cải thiện thiết kế và tạo ra không khí làm việc dễ chịu trong nhóm”.

Diễm làm việc mật thiết cùng Habitat for Humanity trong vai trò quản lý khách hàng, giữ liên lạc với tổ chức và phản hồi cho nhóm trong quá trình phát triển sản phẩm: “Tôi thích làm việc với giảng viên và các bạn cùng lớp cũng như nhóm của tôi nhất. Tôi nghĩ các bạn rất có trách nhiệm và cần mẫn với nhiệm vụ được giao”.

Điểm nổi bật của dự án là chuyến đi đến Đồng bằng sông Cửu Long. Tại đây, Trưởng khoa Truyền thông và Thiết kế Giáo sư Rick Bennett, các giảng viên và sinh viên đã giúp Habitat for Humanity xây nhà cho một gia đình khó khăn.

Chuyến đi giúp sinh viên hiểu những đóng góp của các bạn cho Habitat for Humanity có thể hỗ trợ xã hội và những người cần giúp đỡ như thế nào. Chuyến đi còn đặc biệt có ý nghĩa với Diễm.

Bạn chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Đồng bằng sông Cửu Long nên hiểu những gia đình mà chúng tôi giúp đỡ trong dự án, tình trạng của họ và phần nào đó suy nghĩ của họ nữa. Tôi tin rằng dự án thực sự đem đến nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của người dân ở đây, đặc biệt cho họ hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn”.

Daniel Eslick