Tin hoạt độngNghiên cứu về tổ chức giáo dục tiền đại học

Nghiên cứu về tổ chức giáo dục tiền đại học

Thứ hai, 28 Tháng 4, 2014 - 17:21
Tiến sĩ Rodney Gillett thuyết trình tại khán phòng hội nghị TESOL tổ chức tại khách sạn Hyatt Regency tại Dubai

Mô hình quản trị kiểu doanh nghiệp đang được áp dụng phổ biến trên toàn cầu bởi các tổ chức giáo dục chương trình tiền đại học. 

Vào ngày 14 tháng Ba vừa qua, Phân viện trưởng Phân viện Anh ngữ của Đại học RMIT Việt Nam Tiến sĩ Rodney Gillett đã tham gia Hội nghị giảng dạy tiếng Anh TESOL tổ chức tại Dubai với bài thuyết trình về sự tương đồng của các mô hình quản trị trong các tổ chức giáo dục tiền đại học.

Nội dung thuyết trình là phát hiện chính trong một nghiên cứu của Tiến sĩ Gillett về quản trị giáo dục, với đối tượng nghiên cứu cụ thể là các tổ chức giáo dục chuyên cung cấp chương trình tiền đại học và chuyển tiếp vào đại học như chương trình ngôn ngữ tiếng Anh, dự bị đại học, và các khóa học cấp chứng chỉ.

Tiến sĩ Gillett cho biết nghiên cứu này đặc biệt liên quan đến khu vực Trung Đông, nơi nhu cầu tìm kiếm đối tác nước ngoài cung cấp chương trình chuyển tiếp cho các tổ chức giáo dục đại học do chính phủ điều hành ngày một lớn.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Gillett cũng điều hành một buổi hội thảo để người tham gia hội nghị đánh giá việc quản trị tại cơ sở giáo dục của họ dựa trên cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ .

Theo Tiến sĩ Gillett, do người tham gia đến từ nhiều nơi khác nhau nên các kết quả nhận được khá đa dạng, tuy nhiên có thể nhận ra một xu hướng chung của việc áp dụng cách quản trị doanh nghiệp ngay cả trong các tổ chức của nhà nước.

"Các kết quả cho thấy rằng các yêu cầu bên ngoài về giải trình và đảm bảo chất lượng đang ảnh hưởng sâu sắc đến phương thức quản trị và cách quản lý," Tiến sĩ Gillett cho biết.

"Trong khu vực công, đã có một sự chuyển đổi trong hình thức quản trị với việc ứng dụng cách quản trị của doanh nghiệp, chẳng hạn như trong việc quản trị các dịch vụ sức khỏe và tiện ích công cộng bao gồm nước và điện".

"Khuynh hướng này càng trở nên rõ ràng hơn trong lĩnh vực giáo dục đại học, và các tổ chức như các nhà cung cấp chương trình giáo dục tiền đại học cần phải thương mại hóa và áp dụng các cơ cấu quản trị để đáp ứng yêu cầu này".

Tham dự thuyết trình tại hội nghị cùng Tiến sĩ Gillett còn có các giảng viên Anh ngữ cấp cao khác của Phân viện Anh ngữ RMIT Việt Nam.

Giảng viên chương trình Anh ngữ Fiona Wiebusch đã thuyết trình về cách khuyến khích giáo viên học tập nâng cao chuyên môn. Quản lý Chương trình Tiếng Anh cho Doanh nghiệp Clare Magee và Giảng viên Anh Ngữ Ian Pavitt trình bày về Thực hành viết tiếng Anh học thuật, trong khi Giảng viên Anh ngữ Wendy Collins và Nico Lorenzutti chia sẻ về việc Đọc chuyên sâu bằng tiếng Anh.