Tin hoạt độngKết nối toàn cầu

Kết nối toàn cầu

Thứ hai, 24 Tháng 3, 2014 - 09:43
Tạp chí Kết Nối

Kết Nối (Making connections) là tạp chí toàn cầu của Đại học RMIT cập nhật thông tin về lĩnh vực nghiên cứu và quan hệ đối tác với các doanh nghiệp của nhà trường. 

Xem phiên bản tiếng Anh của tạp chí Kết Nối tại đây

Tạp chí Kết Nối của RMIT đã được xuất bản trên hai ấn phẩm giáo dục The Chronicle of Higher Education và Times Higher Education - hai tờ báo chuyên đề giáo dục uy tín có trụ sở tại Mỹ và Anh.