Tin hoạt độngLan tỏa an ninh thông tin

Lan tỏa an ninh thông tin

Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2019 - 11:35

Trong nền kinh tế tri thức nơi sự phát triển tùy thuộc vào chất lượng và khả năng tiếp cận thông tin, phương pháp an ninh chính và khóa an ninh truyền thống đơn thuần không còn phù hợp trong bảo vệ tổ chức cũng như dữ liệu của tổ chức ấy.

Giáo sư Karlheinz Kautz (trái), Tiến sĩ Đặng Phạm Thiên Duy (giữa) và Tiến sĩ Siddhi Pittayachawan (phải) làm việc cùng một đối tác doanh nghiệp để xây dựng dự án nghiên cứu nhằm tìm hiểu quan hệ xã hội và ảnh hưởng của chúng lên an ninh thông tin.

Theo giảng viên Đại học RMIT Việt Nam Đặng Phạm Thiên Duy, tổ chức cần văn hóa an ninh thông tin mạnh mẽ cùng chiến lược an ninh thông tin thực tiễn hơn.

Tiến sĩ Duy, cùng các nhà nghiên cứu cấp cao Giáo sư Karlheinz Kautz, Tiến sĩ Siddhi Pittayachawan và Tiến sĩ Vince Bruno từ Khoa Công nghệ thông tin trong kinh doanh và Logistics Đại học RMIT Melbourne, vừa hoàn tất dự án tập trung nghiên cứu quan hệ xã hội cũng như tác động của chúng vào an ninh thông tin.

Tiến sĩ Duy, hiện đang giảng dạy tại Khoa Khoa học và Công nghệ RMIT Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng nhân viên sẽ ý thức hơn về an ninh thông tin nếu họ tiếp xúc với đồng nghiệp có ý thức cao về vấn đề này nhiều hơn. Nói cách khác thì an ninh thông tin có thể lan tỏa”.

Dự án của các nhà nghiên cứu này đã tìm hiểu về việc tạo ra môi trường an ninh thông tin tại một công ty Việt Nam lớn.

“Việc hợp tác giữa các học giả và tổ chức sẽ giúp dự án nghiên cứu mang tính thực tế và tạo được tác động tức thời. Chúng tôi tham gia thiết kế và thực hiện thay đổi cấu trúc nhằm nâng cao nhận thức an ninh thông tin cho cán bộ nhân viên của doanh nghiệp này. Dự án khởi đầu với tập huấn nội bộ về vấn đề an ninh thông tin và xác định những người tạo ảnh hưởng chính trong văn hóa an ninh thông tin trong doanh nghiệp này. Người tạo ảnh hưởng là những cán bộ nhân viên ở nhiều cấp và ở những vị trí khác nhau, những người có thể chia sẻ với đồng nghiệp về cách đảm bảo an toàn thông tin trong lúc trò chuyện bên lề công việc”.

Các nhà nghiên cứu tại RMIT đã tìm ra rằng sự an toàn thông tin có tính lây lan.

Các nhà nghiên cứu còn phân tích cách hiểu về an ninh mạng của nhân viên, cũng như mối quan hệ xã hội của họ và biểu đồ giao tiếp xã hội như biểu đồ về chia sẻ lời khuyên.

Phân tích này cho phép Tiến sĩ Duy và nhóm của ông lên biểu đồ thay đổi trong cách hiểu và biểu đồ giao tiếp xã hội trong khoảng thời gian ba tháng, đồng thời theo dõi những thay đổi đã diễn ra.

Tiến sĩ Duy kết luận rằng, “những cán bộ nhân viên đã ý thức cao về an ninh thông tin có thể đóng vai trò chủ chốt trong xây dựng văn hóa an ninh thông tin cho tổ chức, đơn thuần qua ảnh hưởng xã hội của họ”.

Nghiên cứu của nhóm với tiêu đề “Lý giải sự phát triển văn hóa an ninh thông tin và hệ thống hỗ trợ an ninh thông tin: Phân tích quan hệ xã hội theo chiều dọc” đã được công bố trên Australasian Journal of Information Systems - Tạp chí học thuật về Hệ thống thông tin của Úc.

Bài: Matt Kelly