Lương Tú Phương

Lương Tú Phương

Khoa/Phòng: 
Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học

Phương bắt đầu quá trình học của mình từ cấp lớp Trên trung cấp của chương trình tiếng Anh. Bạn tốt nghiệp chương trình Cử nhân Thương mại năm 2016.

“Học tập tại RMIT là một trải nghiệm khó quên. Việc bắt đầu từ nền tảng cho bạn sự hỗ trợ to lớn khi chuyển lên chương trình đại học. Các khóa học tiếng Anh cung cấp cho mình nhiều kỹ năng và phương pháp học tập hữu ích, điều này giúp học viên không phải lúng túng khi nhận các bài tập đánh giá ở giai đoạn bắt đầu của chương trình cử nhân.

Mình rất thích cơ sở vật chất cũng như cộng đồng tại RMIT, có thể kể đến các phòng thực nghiệm hiện đại, sự hỗ trợ tuyệt vời từ phòng Hỗ trợ sinh viên, các Cố vấn Hỗ trợ Học tập Sinh viên (SLAMs), và các hoạt động hỗ trợ sinh viên khác. Thêm vào đó, các câu lạc bộ và sự kiện cũng giúp mình phát triển mạng lưới kết nối ở trường. Mình được gặp gỡ và kết bạn với các sinh viên từ nhiều ngành và quốc gia khác nhau.

Đừng ngần ngại nếu phạm lỗi, vì “lỗi lầm chính là động lực để đưa ta tiến về phía trước”.”

Lương Tú Phương, Cựu sinh viên
Cử nhân Thương mại, phân ngành Khởi nghiệp