Giáo sư Gael McDonald

Giáo sư Gael McDonald

Giáo sư Gael McDonald, Hiệu trưởng và Tổng giám đốc
Bộ phận/ Khoa: 
Văn phòng Hiệu trưởng
Chức vụ: 
Hiệu trưởng
Nơi công tác: 
RMIT Nam Sài Gòn
Điện thoại: 
+84 28 3776 1300
Bằng cấp: 
BBus (Massey), MBA (UWA), Ph.D (LSE)

Giáo sư Gael McDonald từng là Phó chủ tịch Hội đồng Khoa Kinh doanh và Luật thuộc Đại học Deakin (Úc) và Thư ký Hội đồng Trưởng khoa Kinh doanh Úc (ABDC). Bà còn đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao như Phó hiệu trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Phó hiệu trưởng phụ trách Nghiên cứu, Trưởng khoa Kinh doanh và Giáo sư môn Đạo đức kinh doanh tại Học viện Unitec (New Zealand).

Giáo sư McDonald có bằng Cử nhân Kinh doanh của Đại học Massey (New Zealand), bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Tây Úc và bằng Tiến sĩ từ Học viện Kinh tế và Khoa học chính trị Luân Đôn (Vương quốc Anh).