Giáo sư Rick Bennett

Giáo sư Rick Bennett

Giáo sư Rick Bennett - Trưởng khoa Truyền thông & Thiết kế
Bộ phận/ Khoa: 
Khoa Truyền thông và Thiết kế
Chức vụ: 
Trưởng khoa Truyền thông & Thiết kế
Nơi công tác: 
RMIT Nam Sài Gòn
Điện thoại: 
+84 28 3776 1300
Bằng cấp: 
PhD (Syd)
Giáo sư Rick Bennett

Là Trưởng khoa Truyền thông & Thiết kế, Giáo sư Rick Bennett chịu trách nhiệm lãnh đạo chuyên môn các ngành học về truyền thông, thiết kế và thời trang tại RMIT Việt Nam.

Trong hơn 20 năm, ông là Phó giáo sư tại Phân viện Mỹ thuật của Đại học New South Wales (Úc), đồng thời là giáo sư thỉnh giảng của Đại học De La Salle tại Phillipines.

Giáo sư Bennett tốt nghiệp ngành Mỹ thuật tại Anh, và bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực truyền hình và phim ảnh tại Anh trước khi di trú sang Úc. Nghiên cứu của ông khám phá những cải tiến trong công nghệ số cũng như sự tương thuộc giữa nghiệp vụ thiết kế và giảng dạy thiết kế.

Tại Đại học New South Wales, Giáo sư Bennett dẫn dắt việc thiết kế chương trình học và giảng dạy của hơn 40 khóa học trực tuyến toàn thời gian về nghệ thuật và thiết kế, đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình Thạc sĩ trực tuyến toàn thời gian đầu tiên của trường.

Ông là Trưởng ban điều phối của Ban Tài trợ phát minh trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế (truyền thông trực quan) thuộc Hội đồng Nghiên cứu Úc và trong năm 2004, ông nhận giải Giáo viên Xuất sắc của năm do Hội đồng các trường Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Úc trao tặng.

Giáo sư Bennett thường xuyên tham dự các hội nghị học thuật quốc tế về giảng dạy thiết kế trực tuyến, đồng thời triển lãm nhiều tác phẩm sáng tạo thực tiễn tại Úc và Phillippines.