Giáo sư Rick Bennett

Giáo sư Rick Bennett

Giáo sư Rick Bennett - Trưởng khoa Truyền thông & Thiết kế
Bộ phận/ Khoa: 
Khoa Truyền thông và Thiết kế
Chức vụ: 
Phó hiệu trưởng (Phụ trách Đào tạo) và Trưởng khoa Truyền thông & Thiết kế
Nơi công tác: 
RMIT Nam Sài Gòn
Điện thoại: 
+84 28 3776 1300
Bằng cấp: 
PhD (Syd)
Giáo sư Rick Bennett

Giáo sư Rick Bennett là Phó giáo sư Phân viện Mỹ thuật Đại học New South Wales (Úc) trong hơn 20 năm.

Tại đây, Giáo sư Bennett chỉ đạo việc thiết kế chương trình học và giảng dạy của hơn 40 khóa học trực tuyến toàn thời gian về nghệ thuật và thiết kế, và chỉ đạo xây dựng chương trình Thạc sĩ trực tuyến toàn thời gian đầu tiên của trường.

Giáo sư Bennett chú trọng nghiên cứu tiến bộ công nghệ số và mối tương quan phụ thuộc lẫn nhau giữa các chuyên gia và cán bộ giảng viên mảng thiết kế. Năm 2004, ông nhận giải Giáo viên Xuất sắc của năm do Hội đồng các trường Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Úc trao tặng.