Rachel Holthouse

Rachel Holthouse

Chức vụ: 
Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng, Phó giám đốc Đại học RMIT phụ trách Phát triển toàn cầu.
Bằng cấp: 
BA (MON), DipEd (Melb), MAPL (Macq)

Là thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường phụ trách Phát triển toàn cầu, bà Rachel chịu trách nhiệm thúc đẩy hoạt động và kết nối của RMIT trên toàn thế giới, trong đó có lãnh đạo chiến lược và chịu trách nhiệm về RMIT Việt Nam, RMIT châu Âu, RMIT Đào tạo, Trải nghiệm toàn cầu và đối tác quốc tế.
Bà từng là Giám đốc điều hành RMIT Đào tạo và giữ các vị trí lãnh đạo quốc tế cho Đại học Melbourne ở châu Á, châu Âu và Úc. Bà có bằng Cử nhân Đại học Monash, Chứng chỉ giáo dục từ Đại học Melbourne và Thạc sĩ Ngôn ngữ ứng dụng Đại học Macquarie.