Ông Phillip Dowler

Ông Phillip Dowler

Ông Phillip Dowler - Trưởng cơ sở Hà Nội
Bộ phận/ Khoa: 
Văn phòng Hiệu trưởng
Chức vụ: 
Trưởng cơ sở Hà Nội
Nơi công tác: 
RMIT Hà Nội
Điện thoại: 
+84 24 3726 1460
Bằng cấp: 
Thạc sĩ Thương mại, Kế toán công chứng (CPA)
Ông Phillip Dowler

Ông Dowler làm việc với nhân viên cơ sở Hà Nội nhằm đẩy mạnh phát triển Đại học RMIT Việt Nam tại Hà Nội, giám sát thường xuyên quá trình hoạt động vaf các dịch vụ tại cơ sở Hà Nội. Ông cũng đại diện trường làm việc với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan công quyền tại Hà Nội, đồng thời làm việc với nhân viên liên quan để hồi đáp yêu cầu từ chính phủ. Ông Dowler làm việc với các trưởng bộ môn và nhân viên để phát triển và duy trì văn hóa tích cực và hiệu quả, nhằm nâng cao trải nghiệm sinh viên cũng như chất lượng chương trình và dịch vụ, khuyến khích môi trường làm việc hợp tác cho nhân viên và giảng viên trường.

Kinh nghiệm trước khi gia nhập RMIT Vietnam

Ông Dowler có kinh nghiệm trong kết nối với chính phủ, các đơn vị quốc doanh và ngành nghề. Ông từng giữ vị trí cao khi cộng tác trong lĩnh vực cứu hộ và an toàn của người dân tại Úc. Trước đó, ông là Giám đốc điều hành Dịch vụ cứu trợ trực thăng CQ Rescue tại Úc trong 12 năm, đồng thời là thành viên của nhóm cứu hộ trên không đã tham gia hơn 400 cuộc giải cứu. Nhờ những đóng góp trên, ông đã được vinh danh trong Danh sách tuyên dương ngày Quốc khánh Úc năm 2015 với Huân chương Danh dự Úc (OAM).

Trước khi đảm nhận vị trí Trưởng cơ sở Hà Nội, ông là Trưởng ngành Quản trị thuộc Khoa Thương mại và Quản trị Đại học RMIT Việt Nam, và là giảng viên lớp Khởi nghiệp tại cơ sở Nam Sài Gòn.

Ông Dowler tốt nghiệp Học viện Giám đốc doanh nghiệp Úc và là thành viên của Hội Kế toán viên công chứng.