Phó Giáo sư Mathews Nkhoma

Phó Giáo sư Mathews Nkhoma

Phó Giáo sư Mathews Nkhoma, Trưởng Khoa Kinh doanh & Quản trị
Bộ phận/ Khoa: 
Khoa Kinh doanh & Quản trị
Chức vụ: 
Trưởng Khoa Kinh doanh & Quản trị
Nơi công tác: 
RMIT Nam Sài Gòn
Điện thoại: 
+84 28 3776 1300
Phó Giáo sư Mathews Nkhoma

Với tư cách Trưởng khoa Kinh doanh & Quản trị, trách nhiệm chính của Phó giáo sư Nkhoma là đảm bảo đem đến những trải nghiệm đồng nhất giúp thay đổi bản thân cho toàn bộ sinh viên, nhân viên và đối tác của khoa, đồng thời tiếp tục giúp khoa tạo ảnh hưởng tích cực lên Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.