Giáo sư Julia Gaimster

Giáo sư Julia Gaimster

Bộ phận/ Khoa: 
Khoa Truyền thông và Thiết kế
Khoa/Phòng: 
Khoa Truyền thông và Thiết kế
Phòng/ban: 
Nhóm bộ môn Thiết kế
Chức vụ: 
Phó trưởng khoa Truyền thông và Thiết kế; Chủ nhiệm nhóm bộ môn Thiết kế
Nơi công tác: 
RMIT Nam Sài Gòn

Giáo sư Julia Gaimster vừa là Phó trưởng khoa Truyền thông và Thiết kế, vừa là Chủ nhiệm nhóm bộ môn Thiết kế tại RMIT Việt Nam. Bà chịu trách nhiệm về nhóm các ngành thiết kế gồm Truyền thông số, Thiết kế ứng dụng sáng tạo, Quản lý và Kinh doanh thời trang. Giáo sư Gaimster từng giữ vị trí Phó trưởng khoa tại Học viện Dệt may và Trang phục ở Hồng Kông, và Phó trưởng khoa Thiết kế và Công nghệ ở Luân Đôn. Giáo sư Gaimster có bằng Thạc sĩ Thiết kế của Cao đẳng Mỹ thuật Hoàng gia và bằng Tiến sĩ Giáo dục của Đại học Surrey.