Jan Clohessy

Jan Clohessy

Bà Jan Clohessy - Giám đốc Điều hành (Đối nội và Đối ngoại)
Bộ phận/ Khoa: 
Điều hành (Đối nội và Đối ngoại)
Chức vụ: 
Giám đốc Điều hành (Đối nội và Đối ngoại)
Nơi công tác: 
RMIT Nam Sài Gòn
Điện thoại: 
+84 28 3776 1300
Bằng cấp: 
B.A (Hons), M.A
Jan Clohessy

Giữ vai trò Giám đốc Đối nội và Đối ngoại, bà Jan Clohessy quản lý phòng Tuyển sinh và Marketing, phòng Tư vấn hướng nghiệp, phòng Truyền thông và Sự kiện, và bộ phận Nghiên cứu thị trường của Đại học RMIT Việt Nam.

Bà chịu trách nhiệm lãnh đạo các hoạt động như quản lý báo chí và truyền thông, chiến dịch quảng cáo và marketing, các sự kiện của trường, dự án quan hệ doanh nghiệp, quan hệ cựu sinh viên và tuyển sinh nhằm hỗ trợ trường quản lý thương hiệu.

Trước khi làm việc tại RMIT Việt Nam vào năm 2014, bà Clohessy là Giám đốc Tiếp thị và Sinh viên tương lai tại Đại học Monash Malaysia trong ba năm. Suốt quá trình công tác, bà đã thay đổi thành công tỉ lệ sinh viên bị giảm 4% thành tăng 7%.

Bà Clohessy có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo quốc tế và giữ nhiều vị trí tại các trường Đại học Victoria, Đại học Melbourne, Đại học Monash (Úc) và Đại học La Trobe.

Trong suốt sự nghiệp của mình, bà Clohessy đã thực hiện nhiều chiến lược marketing cấp tiến liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, chương trình trao đổi sinh viên, quản trị thương hiệu và truyền thông, và tuyển sinh và markerting. Thành công của bà đã đóng góp đáng kể cho các trường đại học bà từng làm việc.

Với bằng cấp và kinh nghiệm tích lũy theo thời gian trong nhiều môi trường cũng như hoàn cảnh thay đổi nhanh chóng, bà Clohessy đã tạo dựng thành công các mối quan hệ tích cực cả trong nước lẫn quốc tế, đem đến lợi ích to lớn cho RMIT Việt Nam.