Giáo sư Gael McDonald

Giáo sư Gael McDonald

Giáo sư Gael McDonald, Hiệu trưởng và Tổng giám đốc
Bộ phận/ Khoa: 
Văn phòng Hiệu trưởng
Chức vụ: 
Hiệu trưởng và Tổng giám đốc
Nơi công tác: 
RMIT Nam Sài Gòn
Điện thoại: 
+84 28 3776 1300
Bằng cấp: 
BBus (Massey), MBA (UWA), Ph.D (LSE)

Giáo sư Gael McDonald bắt đầu đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam từ ngày 17/2/2014.

Trước đó, bà là Phó chủ tịch Hội đồng Khoa Kinh doanh và Luật tại Đại học Deakin, Úc, và là Thư ký Hội đồng Trưởng khoa Kinh doanh Úc (ABDC).

Giáo sư McDonald có bằng Cử nhân Kinh doanh của Đại học Massey, New Zealand, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Tây Úc, và hoàn tất học vị Tiến sĩ tại Học viện Kinh tế và Khoa học chính trị Luân Đôn, Vương quốc Anh.

Giáo sư McDonald có kinh nghiệm đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao như Phó hiệu trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế, Phó hiệu trưởng phụ trách Nghiên cứu, Trưởng khoa Kinh doanh và là Giáo sư môn Đạo đức trong kinh doanh tại Học viện Unitec, New Zealand. Bà cũng là nguyên Chủ tịch Học viện Quản trị Úc và New Zealand (ANZAM), và ba lần là thành viên Ban hội thẩm Quỹ hỗ trợ công trình nghiên cứu về kinh doanh và kinh tế (PBRF) của New Zealand.

Bà cũng là thành viên Ban hội thẩm Tiêu chuẩn chất lượng nghiên cứu Úc về Kinh tế, Thương mại và Quản trị, và là thành viên trọn đời của Học viện Quản trị Úc và New Zealand (ANZAM).

Giáo sư McDonald đã giảng dạy nhiều môn học thuộc chương trình đại học và sau đại học tại Úc, New Zealand, Malaysia, Macau, Mỹ và Canada về các lĩnh vực Marketing quốc tế, Quản lý nguồn nhân lực và Hành vi của tổ chức. Bà là tác giả của cuốn Đạo đức kinh doanh: Cách tiếp cận đương đại (được NXB Đại học Cambridge phát hành năm 2015), và là đồng tác giả các Nghiên cứu sau đại học về kinh doanh: Tồn tại và Phát triển (Tác giả Cooksey và McDonald 2011, NXB Tilde Press) và Tổ chức Hội thảo học thuật: Hướng dẫn để thành công về học thuật (được NXB Tilde Press phát hành năm 2014). Ngoài ra, Giáo sư McDonald còn có nhiều nghiên cứu được xuất bản rộng rãi trên các tạp chí học thuật và chuyên môn, đồng thời bà cũng tham gia cố vấn trong lĩnh vực tư nhân.

Kinh nghiệm nhiều năm là nhà lãnh đạo giáo dục tại Úc và quốc tế của Giáo sư McDonald là yếu tố quan trọng giúp RMIT Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí là đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, và cũng là cơ sở ở nước ngoài lớn nhất và thành công nhất của một đại học thành công trên thế giới.