Giáo sư Beverley Webster

Giáo sư Beverley Webster

Giáo sư Beverley Webster - Phó hiệu trưởng (Phụ trách Đào tạo)
Bộ phận/ Khoa: 
Văn phòng Phó hiệu trưởng (phụ trách đào tạo)
Chức vụ: 
Phó hiệu trưởng (Phụ trách Đào tạo)
Nơi công tác: 
RMIT Nam Sài Gòn
Điện thoại: 
+84 28 3776 1300

Giáo sư Webster có chuyên môn và nhiều năm nghiên cứu về giảng dạy, học tập, đánh giá chất lượng giáo dục cũng như trải nghiệm của sinh viên.

Bà đảm nhiệm việc lập kế hoạch, sự phát triển và tính toàn diện của mảng học thuật tại RMIT Việt Nam, gồm chất lượng tổng quát của nghiên cứu học thuật và các chương trình đào tạo không bằng cấp. Việc này bao gồm phát triển các thực hành đổi mới trong học thuật, chính sách và cơ sở vật chất. 

Gần đây nhất, Giáo sư Webster giữ vị trí Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ Sư phạm và Công nghệ dạy học, Khoa Kinh doanh và Tài chính, Đại học Melbourne.

Trước đó, bà giữ vai trò quản lý cấp cao tại Đại học Hồng Kông, gồm vị trí Quyền/Chủ nghiệm Bộ phận Nghiên cứu bậc Cao học thuộc Khoa Giáo dục và Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Nghiệp vụ sư phạm và Công nghệ dạy học.

Giáo sư Webster bắt đầu sự nghiệp với vai trò giáo viên. Quan tâm về hiệu quả hoạt động cũng như đánh giá trong giáo dục, bà đã chuyển qua lĩnh vực giáo dục bậc đại học. Bà hoàn tất học vị Tiến sĩ về Giáo dục tại Đại học Curtin, Tây Úc.

Các chủ đề nghiên cứu của Giáo sư Webster trong năm năm qua đều liên quan đến trải nghiệm của sinh viên và hiệu quả chương trình học bậc đại học; các ấn bản học thuật của bà cũng thuộc lĩnh vực này.