Tiêu chuẩn tuyển dụng tại RMIT Việt Nam

Tiêu chuẩn tuyển dụng tại RMIT Việt Nam

Đội ngũ xuất sắc nhất

Danh tiếng là một đơn vị đào tạo giáo dục uy tín toàn cầu, đẳng cấp thế giới có ý nghĩa to lớn với chúng tôi, vì vậy RMIT luôn tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất. Chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về khả năng tiếng Anh và năng lực chuyên môn đối với ứng viên.

Vui lòng tham khảo thông tin dưới đây để xác định xem hiện bạn đáp ứng được các tiêu chí tuyển dụng tại Đại học RMIT Việt Nam chưa.

Collapse all sections

Tiêu chuẩn dành cho giáo viên tiếng Anh

Bằng cấp và kinh nghiệm

  • Chứng chỉ TESOL quốc tế (ưu tiên CELTA, DELTA hoặc TEFL)
  • Tốt nghiệp cử nhân (hoặc cao hơn) trong lĩnh vực liên quan
  • Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt trong môi trường giáo dục bậc cao

Trình độ tiếng Anh: IELTS Học thuật 8,5 hoặc tương đương

Tiêu chuẩn dành cho giảng viên

Bằng cấp và kinh nghiệm

  • Có bằng cấp cao hơn ít nhất một bậc so với bậc mà ứng viên sẽ giảng dạy. Ví dụ, nếu bạn muốn dạy chương trình Cử nhân Thương mại, bạn cần có tối thiểu bằng Thạc sĩ trong ngành có liên quan.
  • Nhằm thỏa mãn yêu cầu của Chính phủ Việt Nam, ứng viên phải có tối thiểu năm năm kinh nghiệm giảng dạy, ưu tiên bậc đại học.

Vui lòng tham khảo bảng mô tả công việc liên quan đến vị trí bạn muốn ứng tuyển để tìm hiểu các yêu cầu bắt buộc và tiêu chuẩn xét chọn.

Trình độ tiếng Anh: IELTS Học thuật 7,0 hoặc tương đương

Đối với giảng viên, chúng tôi có bộ Khung các Yêu cầu và Phát triển chuyên môn trong lĩnh vực học thuật, chỉ rõ các yêu cầu cụ thể đối với giảng viên ở các cấp khác nhau. Vui lòng xem thêm tại đây (tài liệu được trình bày bằng tiếng Anh).

Tiêu chuẩn dành cho nhân viên các phòng ban chức năng

Yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm và năng lực tiếng Anh cụ thể cho từng vị trí ứng tuyển, vui lòng xem bản mô tả công việc để biết thêm thông tin chi tiết.

Nếu bạn không rõ về trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, RMIT Việt Nam sẽ tạo cơ hội cho bạn thực hiện bài kiểm tra năng lực tiếng Anh nếu bạn nằm trong danh sách ứng viên tiềm năng.

Bên cạnh các yêu cầu bắt buộc của mỗi vị trí, lao động người nước ngoài phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được cấp Giấy phép Lao động của Chính phủ Việt Nam, được liệt kê tại đây.