Tiếng Anh và Chuyển tiếp Đại học

Tiếng Anh và Chuyển tiếp Đại học

RMIT Việt Nam có nhiều chương trình tiếng Anh với các mức trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều đối tượng khác nhau như các sinh viên tương lai đang chuẩn bị cho môi trường đại học quốc tế hay các bạn học sinh muốn phát triển trình độ Anh ngữ. Ngoài ra, các khóa học tiếng Anh cho doanh nghiệp cũng được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của khối này.

Dưới đây là các chương trình tiếng Anh đang được giảng dạy tại RMIT:

Nâng tầm kỹ năng tiếng Anh cho Đại học và đạt điều kiện tuyển sinh vào chương trình cử nhân của RMIT.
Học kết hợp tiếng Anh Dự bị Đại học cùng một số môn từ chương trình cử nhân.
Học tiếng Anh trong môi trường trực tuyến tương tác cao; học các buổi tối trong tuần hoặc cuối tuần.
Học tập tiếng Anh ngoại khóa mùa hè, trải nghiệm kết hợp cùng các hoạt động đầy hào hứng.
Các lớp đào tạo kỹ năng tiếng Anh được thiết phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, tổ chức.