Thư viện

Thư viện

Thư viện Đại học RMIT Việt Nam

Thư viện Đại học RMIT Việt Nam cung cấp thông tin và nguồn tài nguyên hỗ trợ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Thư viện tự hào đem đến cho tất cả người dùng bộ sưu tập đa dạng và luôn được bổ sung với hơn 70.000 cuốn sách, báo-tạp chí và DVD. Nội dung của tài liệu tập trung vào những lĩnh vực có liên quan đến chương trình được giảng dạy tại RMIT Việt Nam như Thương mại, Thiết kế, Truyền thông Chuyên nghiệp, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Kinh doanh Thời trang và Dệt may.

Thư viện còn cung cấp cho sinh viên và giảng viên hàng loạt dịch vụ như tập huấn kỹ năng nghiên cứu, hỗ trợ nghiên cứu, tư vấn cách trích dẫn tài liệu tham khảo, dịch vụ mượn trả tài liệu, dịch vụ mượn liên thư viện, đặt phòng thảo luận, và dịch vụ in ấn và photo.

Sách, báo-tạp chí, DVD

Tra cứu sách, báo-tạp chí và DVD có sẳn tại thư viện Đại học RMIT Việt Nam.

Tìm kiếm sách, báo-tạp chí, DVD 

Tài nguyên điện tử

Tìm kiếm sách, báo-tạp chí điện tử, video trực tuyến và các nguồn tài nguyên điện tử khác tại thư viện Đại học RMIT ở Melbourne.

Tìm kiếm tài nguyên điện tử