Thông tin về thư viện

Thông tin về thư viện

Thư viện Beanland tại cơ sở Nam Sài Gòn
Thư viện tại cơ sở Hà Nội

Đại học RMIT Việt Nam có thư viện ở mỗi cơ sở. Thư viện tại cơ sở Nam Sài Gòn được đặt tên là Thư viện Beanland và không gian học tập cộng đồng để vinh danh Giáo sư David Beanland, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Đại học RMIT tại Melbourne từ năm 1989 đến năm 2000. Tại cơ sở Hà Nội, thư viện được gọi là Thư viện Hà Nội.

Giờ mở cửa và thông tin liên hệ ở cả hai cơ sở:

Thứ Hai đến thứ Sáu:        8am – 9pm

Thứ Bảy và Chủ Nhật:       9am – 5pm

Trong thời gian thi

Thứ Hai đến thứ Sáu:        8am – 9pm

Thứ Bảy và Chủ Nhật:       9am – 8pm 

Trong thời gian nghỉ giữa kỳ

Thứ Hai đến thứ Sáu:        8am – 5pm

Thứ Bảy và Chủ Nhật:       đóng cửa

Thư viện Beanland và không gian học tập cộng đồng

1.3.30, Tòa nhà Beanland

702 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: library@rmit.edu.vn

Điện thoại: 08 3776 1319

Thư viện Hà Nội 

1.2.006, Tòa nhà Handi Resco

521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Email: hanoi.library@rmit.edu.vn 

Điện thoại: 04 3724 5920