Thiết Kế

Thiết Kế

Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo) là một chương trình mới, linh hoạt với năm chuyên ngành học. Cử nhân Thiết kế (Truyền Thông Số) là chương trình dành cho các bạn sinh viên quan tâm đến các khía cạnh phim ảnh và video của thiết kế.