Sự kiện tại Đại học RMIT Việt NamKhóa học ngắn hạn về “Phương thức quản trị nguồn nhân lực chuyên nghiệp hiện đại”

Khóa học ngắn hạn về “Phương thức quản trị nguồn nhân lực chuyên nghiệp hiện đại”

Nâng cao và cập nhật kiến thức quản trị nguồn nhân lực hiện nay từ quan điểm của người lao động cũng như nhà tuyển dụng. Chuyên gia, có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc, từ bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể tham gia khóa học.

Thông tin chi tiết

Ngày và giờ
Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 17:00 đến Thứ tư, 11 Tháng 12, 2019 - 21:00
Vị trí
RMIT Nam Sài Gòn
Địa chỉ
Khoa Kinh doanh và Quản trị, Đại học RMIT, 702 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Loại sự kiện
Hội thảo
Sự kiện theo chủ đề
Kinh doanh
Phát triển nghề nghiệp
RSVP
Tất cả các đối tượng

Đại học RMIT và Lee Hecht Harrison tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về “Phương thức quản trị nguồn nhân lực chuyên nghiệp hiện đại”.

Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng quản trị nguồn nhân lực từ quan điểm của người lao động và nhà tuyển dụng. Người tham dự sẽ đánh giá những kỹ năng và năng lực quản trị nhân sự trọng yếu họ cần có để làm việc trong một môi trường cụ thể, cũng như những gì thành viên của một tổ chức cần thực hiện nhằm đáp ứng quy chuẩn của doanh nghiệp và theo đúng phương cách thực hiện của doanh nghiệp đó.

Xem thông tin chi tiết về khóa học

Kết quả học tập:

Sau khi hoàn thành khóa học ngắn hạn, học viên sẽ có thể:

  • Đối chiếu những tiêu chuẩn thực hành quản trị nhân sự quốc tế, từ đó đánh giá và ứng dụng vào đơn vị mình đang làm việc.
  • Phân tích và làm rõ ngoại cảnh và bối cảnh làm việc của các chuyên gia nhân sự, cũng như tác động của điều này vào công việc của họ
  • Dùng công cụ, phương thức và chiến lược để đánh giá chuyên môn có thể ứng dụng để giải quyết mâu thuẫn
  • Suy ngẫm và đánh giá quy trình phát triển chuyên môn của bản thân
Phương thức học tập:
  • Thực địa, trong đó có chuyến tham quan đến các khách hàng chính của Lee Hecht Harrison
  • Bài trình bày của các chuyên gia từ Lee Hecht Harrison
  • Bài giảng trực tuyến và các hoạt động trực tuyến
Hồ sơ giảng viên
Thời gian và địa điểm

Ngày 6-11/12 (học tập trung) tại cơ sở Nam Sài Gòn, Đại học RMIT Việt Nam