Sự khác biệt của sinh viên RMIT Việt Nam

Sự khác biệt của sinh viên RMIT Việt Nam

Vì RMIT là một trường đại học toàn cầu, sinh viên và những học viên RMIT Việt Nam sẽ được tiếp cận với cách tư duy mang tầm quốc tế trong môi trường Việt Nam, để có thể nâng cao những kĩ năng và kiến thức chuyên môn. Họ phát triển nhiều kĩ năng cá nhân và tư duy bên cạnh kiến thức chuyên môn ở bất kỳ chương trình học thuật nào.

Học tập cùng RMIT, sinh viên và cựu sinh viên sẽ học được cách:

  • Thích nghi với văn hóa mới
  • Làm việc trong các nhóm liên văn hóa
  • Quản lý thời gian hiệu quả
  • Chủ động trong mọi tình huống
  • Phân tích và nhận biết hiệu suất làm việc của chính bạn
  • Học và đánh giá quá trình học
  • Áp dụng kiến thức vào môi trường trong và ngoài nước

Đặc điểm của sinh viên RMIT Việt Nam

Xem danh sách các kĩ năng mà sinh viên RMIT Việt Nam phải đạt được trước khi tốt nghiệp, theo yêu cầu của chính phủ Úc.

Tìm hiểu thêm

Tuyển cựu sinh viên & sinh viên

Chúng tôi tự hào về những gì sinh viên RMIT làm được sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi nghĩ rằng bạn cũng sẽ rất ấn tượng với họ.

Tìm hiểu thêm