Sáng kiến

Sáng kiến

Phương pháp sáng tạo và suy nghĩ đổi mới

Sinh viên tốt nghiệp Đại học RMIT có cơ hội để phát triển cách thức sáng tạo và đổi mới trong hiểu biết, suy nghĩ và làm việc. Để đạt được những kĩ năng này, sinh viên sử dụng phương pháp tiếp cận và phê bình đánh giá để tạo ra ý tưởng mới, mô hình, sản phẩm, cách hiểu hoặc cách nhìn nhận nhiêm vụ và dự án chuyên nghiệp.

Minh chứng cho đặc điểm này

  • Sử dụng quá trình sáng tạo để bổ sung và các ý tưởng, quy tắc, khuôn mẫu hay các mối liên hệ  truyền thống.
  • Nắm bắt, đầu tư và tôn trọng giá trị của luồng suy nghĩ khác nhau.
  • Áp dụng óc quan sát đến tất cả thể loại của vật chất và phi vật chất.
  • Có được cách tiếp cận mở, linh hoạt, vui tươi và bền bỉ để thiết kế, phát triển và thực hiện công việc
  • Áp dụng cách tiếp cận tinh vi đối với những mối liên hệ thuộc về không gian và thẩm mỹ bằng cách khám phá ra những nguyên liệu thích hợp để thể hiện và truyền đạt hết ý tưởng.
  • Tự tin thể hiện sự táo bạo trong suy nghĩ và hiếu kỳ tìm hiểu khi gặp rủi ro trong sáng tạo và đổi mới.

Khám phá các đặc điểm nổi bật khác của sinh viên RMIT