Sẵn sàng cho công việc

Sẵn sàng cho công việc

Luôn sẵn sàng...

Cựu sinh viên RMIT rất thông thạo tiếng Anh. Họ có nhiều cơ hội học tập và trau dồi kiến thức để có thể tự tin cống hiến cho công việc với tất cả nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn cần thiết. Đồng thời sinh viên RMIT cũng có đầy đủ những kỹ năng và phẩm chất để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của cộng đồng và ngành công nghiệp mà họ đang cống hiến.

Minh chứng cụ thể cho đặc điểm này

  • Thông thạo tiếng Anh để làm việc hiệu quả trong kinh doanh/ doanh nghiệp/ cộng đồng.
  • Vận dụng tốt các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm để nâng cao năng suất, quan hệ tốt với đồng nghiệp và đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành hiệu quả.
  • Nắm vững các kỹ năng liên quan đến giải quyết vấn đề, chủ động sáng tạo và kỹ năng quản lý doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và đổi mới sản xuất cho doanh nghiệp/cộng đồng.
  • Thành thạo kỹ năng lập kế hoạch và quản lý để hỗ trợ cho việc lập chiến lược cho doanh nghiệp hoặc tổ chức.
  • Có năng lực quản lý bản thân hiệu quả thông qua việc hiểu rõ định hướng phát triển của bản thân cũng như định hướng công việc.
  • Sử dụng tốt công nghệ để quản lý và thực hiện nhiều nhiệm vụ.
  • Có thể nhận biết và kiểm soát sự ảnh hưởng của địa vị và quyền lực trong môi trường làm việc.
  • Áp dụng công nghệ thành thạo.

Khám phá các đặc điểm nổi bật khác của sinh viên RMIT