Quyền lợi của cựu sinh viên

Quyền lợi của cựu sinh viên

Bạn sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi khi là cựu sinh viên RMIT Việt Nam, đặc biệt với sự ra mắt chính thức Thẻ Cựu sinh viên RMIT Việt Nam.

Với Thẻ Cựu sinh viên, bạn có cơ hội tận hưởng nhiều dịch vụ và ưu đãi đặc biệt do RMIT Việt Nam và các đối tác trên khắp đất nước cung cấp.

Các ưu đãi đặc biệt này bao gồm:

  • Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp: hỗ trợ việc làm qua CareerHub; đào tạo kĩ năng và hội thảo; được tư vấn hướng nghiệp (đến hết một năm sau khi tốt nghiệp); Tham gia chương trình cố vấn với vai trò người được cố vấn (đến hết một năm sau khi tốt nghiệp); hỗ trợ tư vấn về cách viết CV và phỏng vấn (đến hết một năm sau khi tốt nghiệp).
  • Liên kết với các ngành nghề và giao lưu kết nối với chuyên gia trong ngành: được tham dự những sự kiện do RMIT Việt Nam, các nhóm cựu sinh viên và đối tác của trường tổ chức.
  • Sử dụng thư viện: miễn phí thành viên, miễn phí vận chuyển một chiều cho dịch vụ giao nhận và miễn phí sử dụng Open Education Resources. Cựu sinh viên có thể mượn tối đa đến 25 quyển sách (ngoại trừ thư viện online)
  • Được ưu đãi phí thành viên tại trung tâm hội nghị và sự kiện (REC).
  • Được ưu đãi 10% cho các chương trình Thạc sĩ tại RMIT Việt Nam.
  • Sở hữu thẻ cựu sinh viên với rất nhiều ưu đãi đặc biệt từ các nhà cung cấp trên cả nước. Yêu cầu cấp thẻ cựu sinh viên
  • Nhận bản tin hàng quý cập nhật thông tin về cộng đồng cựu sinh viên của trường trên cả nước. Cập nhật thông tin

Nhiều chương trình ưu đãi và quyền lợi khác sẽ được cập nhật hàng quý trong bản tin điện tử dành cho Cựu sinh viên RMIT Việt Nam được gửi vào email cá nhân của bạn. Đối với những sinh viên chưa chính thức tốt nghiệp, bạn cũng sẽ được thông báo qua email cá nhân khi Thẻ Cựu sinh viên của bạn sẵn sàng. Vì vậy, nếu bạn thay đổi địa chỉ email , vui lòng cập nhật cho chúng tôi ngay.