Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Nộp hồ sơ

Xét duyệt hồ sơ

Kiểm tra trình độ và chuyên môn

Phỏng vấn

Xác minh thông tin ứng viên

Thông báo kết quả

- Tất cả ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến tại trang nghề nghiệp trên webiste RMIT

- Khi nộp hồ sơ thành công, ứng viên sẽ nhận được email xác nhận tự động.

- Sau bước lọc hồ sơ, tất cả ứng viên sẽ nhận được thông báo kết quả dù được chọn vào vòng tiếp theo hay không.

 

- Kiểm tra trình độ tiếng Anh (nếu cần)

- Kiểm tra chuyên môn và kỹ năng theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng 

- Ứng viên có thể được phỏng vấn theo hình thức thảo luận sơ bộ, phỏng vấn nhóm và/hoặc phỏng vấn cá nhân. 

 

- Ứng viên cần cung cấp ít nhất hai người tham chiếu để chúng tôi xác minh thông tin.

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ xác thực một số thông tin khác nếu cần (như lý lịch tư pháp, bằng cấp, giấy khám sức khỏe, v.v.)

 

Ứng viên đạt yêu cầu sẽ nhận được thư mời làm việc trực tuyến.