Quy định của thư viện

Quy định của thư viện

Quy định của thư viện

  • Chỉ có sinh viên, giảng viên và nhân viên Đại học RMIT được phép sử dụng thư viện.

  • Không được phép sử dụng sách photo trong khuôn viên trường.

  • Sử dụng máy tính và truy cập Internet phải tuân thủ các quy định của Phòng Công nghệ Thông tin và không được phép chơi game trên máy tính.

  • Không được phép mang đồ ăn và thức uống vào thư viện.

  • Tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất được sử dụng trong thư viện.

  • Sinh viên có hành vi gây mất trật tự, phá hoại cơ sở vật chất, tài liệu hoặc làm gián đoạn các hoạt động của thư viện sẽ được yêu cầu rời khỏi đây.