Quan điểm và năng lực cạnh tranh toàn cầu

Quan điểm và năng lực cạnh tranh toàn cầu

Nhìn ra thế giới với tầm nhìn mới...

Sinh viên tốt nghiệp Đại học RMIT sẽ đạt được kĩ năng chuyên môn và hiểu biết về sự khác biệt văn hóa.  Điều này giúp họ làm việc, giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa con người cũng như các tình huống trong công việc và cuộc sống.

Minh chứng cụ thể cho đặc điểm này

  • Có những trải nghiệm quốc tế thông qua chương trình trao đổi sinh viên: một phần trong chương trình học.
  • Được học tập trong nền giáo dục đẳng cấp quốc tế của RMIT và thực tập trong nhiều doanh nghiệp liên quan đến ngành học. Điều này mang đến nhiều cơ hội để sinh viên có thể nâng cao kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu.
  • Hoàn thành chương trình học với những hiểu biết về thị trường và môi trường làm việc quốc tế.
  • Có khả năng phân tích, đánh giá và hiểu rõ những tác động đa dạng đối với các mối quan hệ cá nhân và công việc.
  • Tự tin làm việc và thích nghi tốt với môi trường pháp lý, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội khác nhau.
  • Làm việc với nhiều nhóm để giải quyết những vấn đề phức tạp thông qua đàm phán, thương lượng tôn trọng song phương và hợp tác để tạo ra những thay đổi tích cực.

Khám phá các đặc điểm nổi bật khác của sinh viên RMIT