RMIT Vietnam Executive Group

RMIT Vietnam Executive Group

 • Giáo sư Gael McDonald, Hiệu trưởng và Tổng giám đốc

  Hiệu trưởng

  Giáo sư Gael McDonald bắt đầu đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam từ ngày 17 tháng 2 năm 2014.
  Contact Details:
  +84 28 3776 1300
 • Ông Steve Paris - Giám đốc Điều hành (phụ trách sinh viên)

  Giám đốc Điều hành (phụ trách sinh viên)

  Ông Steve Paris lãnh đạo bộ phận Dịch vụ sinh viên tại RMIT Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm của sinh viên.
  Contact Details:
  +84 28 3776 1300
 • Bà Jan Clohessy - Giám đốc Điều hành (Đối nội và Đối ngoại)

  Giám đốc Điều hành (Đối nội và Đối ngoại)

  Giữ vai trò Giám đốc Đối nội và Đối ngoại, bà Jan Clohessy quản lý phòng Tuyển sinh và Marketing, phòng Tư vấn hướng nghiệp, phòng Truyền thông và Sự kiện, và bộ phận Nghiên cứu thị trường của Đại...
  Contact Details:
  +84 28 3776 1300
 • Giáo sư Rick Bennett - Trưởng khoa Truyền thông & Thiết kế

  Trưởng khoa Truyền thông & Thiết kế

  Giáo sư Rick Bennett đứng đầu Khoa Truyền thông & Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam.
  Contact Details:
  +84 28 3776 1300
 • Phó Giáo sư Mathews Nkhoma, Trưởng Khoa Kinh doanh & Quản trị

  Trưởng Khoa Kinh doanh & Quản trị

  Với tư cách Trưởng Kinh doanh & Quản trị, trách nhiệm chính của Phó giáo sư Nkhoma là đảm bảo đem đến những trải nghiệm đồng nhất giúp thay đổi bản thân cho toàn bộ sinh viên, nhân viên và đối...
  Contact Details:
  +84 28 3776 1300
 • Ông Jake Heinrich, Trưởng khoa Ngôn ngữ & tiếng Anh

  Trưởng khoa Ngôn ngữ & tiếng Anh

  Trong vai trò Trưởng khoa Ngôn ngữ & tiếng Anh, ông Heinrich chịu trách nhiệm lãnh đạo khoa đem đến những chương trình tiếng Anh học thuật cho sinh viên.
  Contact Details:
  +84 28 3776 1300
 • Ông Lê Minh Khánh - Giám đốc Tài chính

  Giám đốc Tài chính; Quyền giám đốc Điều hành (Vận hành tổ chức)

  Là Giám đốc Tài chính, ông Lê Minh Khánh chịu trách nhiệm quản lý sự tuân thủ trong tài chính và phát triển kinh doanh của RMIT Việt Nam.
  Contact Details:
  +84 28 3776 1300
 • Ông Phillip Dowler - Trưởng cơ sở Hà Nội

  Trưởng cơ sở Hà Nội

  Ông Dowler làm việc với nhân viên cơ sở Hà Nội nhằm đẩy mạnh phát triển Đại học RMIT Việt Nam tại Hà Nội, giám sát thường xuyên quá trình hoạt động cũng như các dịch vụ tại cơ sở Hà Nội của trường.
  Contact Details:
  +84 24 3726 1460