Phòng Tư vấn Hướng nghiệp

Phòng Tư vấn Hướng nghiệp

Đại học RMIT Việt Nam cung cấp dịch vụ hướng nghiệp toàn diện nhằm hỗ trợ sinh viên:

  • Lập kế hoạch và quản lý nghề nghiệp
  • Có được công việc phù hợp với thế mạnh của bản thân và chuyên ngành học.

Sinh viên

Các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên

Chi tiết

Phụ huynh

Lời khuyên giúp con em của Quý Phụ huynh được lợi nhiều nhất từ RMIT Việt Nam

Chi tiết

Nhà tuyển dụng

Cơ hội kết nối với sinh viên hiện tại hoặc đã tốt nghiệp của trường.

Chi tiết

Hoàn thiện kỹ năng cá nhân

Chương trình ngoại khóa giúp sinh viên trang bị các kỹ năng làm việc thực tiễn.

Chi tiết

Liên hệ

Email

Cơ sở Nam Sài Gòn+84 28 3776 1300 (số máy nhánh 1362)

Cơ sở Hà Nội+84 24 3726 1460 (số máy nhánh 6040)