Nộp hồ sơ học bổng đại học

Nộp hồ sơ học bổng đại học

Các bước nộp hồ sơ học bổng

Bước 1: Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học vào Đại học RMIT Việt Nam:

Đơn đăng ký nhập học chương trình cử nhân

Đơn đăng ký nhập học chương trình sau đại học

Bước 2: Nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến  sau khi bạn đã nhận thư mời nhập học của RMIT Việt Nam

Đối với các ứng viên nộp Học bổng Hiệu trưởngHọc bổng Sáng tạo, vui lòng nộp hồ sơ theo  thông tin chi tiết trong mục Hồ sơ học bổng.

Những mốc thời gian quan trọng

  • 5 giờ chiều, thứ Tư ngày 10/7/2019: Hạn cuối nhận hồ sơ
  • Ngày 10/9/2019: Công bố kết quả học bổng
  • Tháng 10/2019: Lễ trao Học bổng tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

Liên hệ

Bộ phận học bổng:

    • Số điện thoại (+84) 28 3776 1412
    • Email:

Lưu ý: Hồ sơ học bổng của bạn hợp lệ khi:

  • Bạn nhận thư mời nhập học của RMIT Việt Nam
  • Hồ sơ cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông có thể nộp bổ sung trước 5 giờ chiều ngày 30/8/2019.