Nhập học RMIT Việt Nam

Nhập học RMIT Việt Nam

Có 03 kỳ nhập học mỗi năm tại RMIT Việt Nam:

  • Tháng 02
  • Tháng 06/07
  • Tháng 10

Bạn có nhu cầu đăng ký nhập học tại RMIT Việt Nam? Vui lòng xem thông tin chi tiết về điều kiện tuyển sinh và quy trình đăng ký nhập học bên dưới, hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Liên hệ tư vấn