Nhân viên

Nhân viên

LÀM VIỆC TẠI RMIT VIỆT NAM

Đội ngũ cán bộ giảng viên RMIT luôn nỗ lực thực hiện mọi mục tiêu. Chúng tôi khích lệ các phương pháp học tập và làm việc mới, đồng thời khuyến khích những thay đổi tạo ra tác động tích cực.

Sứ mạng của RMIT là tạo ra những trải nghiệm giúp sinh viên thay đổi toàn diện để chuẩn bị cho cuộc sống và công việc.

Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có thể tạo khác biệt. Bạn có muốn trở thành một trong số đó không?

---

Link đăng nhập Intranet nhân viên RMIT: https://staff.rmit.edu.vn/.