Môi trường học tập và làm việc an toàn

Môi trường học tập và làm việc an toàn

Tại RMIT, chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường học tập và làm việc an toàn.

Collapse all sections

1. Tìm hiểu thêm về các hành vi đe dọa hoặc không phù hợp, cũng như các dịch vụ hỗ trợ hiện có

Nếu bạn bị đe dọa, hoặc gặp phải những hành vi không mong muốn, hoặc bạn lo lắng cho người khác, chúng tôi có thể giúp.

Vui lòng xem thêm nội dung của Safer Community (Cộng đồng an toàn) ở trang tiếng Anh.

2. Hỗ trợ của trường

Bạn sẽ được Safer Community kết nối với các chuyên gia hỗ trợ phù hợp.

Hiện có nhiều hình thức hỗ trợ tại RMIT và từ các tổ chức khác ngoài RMIT dành cho bạn. Một phần công việc của Safer Community là thảo luận về các lựa chọn của bạn và giúp bạn có được hỗ trợ tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh riêng.

3. SafeZone, ứng dụng bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng

Ứng dụng SafeZone giúp bạn liên hệ với đội Bảo vệ dễ dàng hơn và giúp họ phản ứng nhanh khi bạn cần giúp đỡ, bằng cách gởi tên và vị trí của bạn đến thẳng thành viên đội phản ứng nhanh.

Sau khi tải ứng dụng SafeZone (hiện có trên hệ điều hành iOS và Android) và đăng ký tài khoản người dùng, bạn sẽ nhận được thông báo khi tình trạng khẩn cấp xảy ra trong khuôn viên trường.

Liên hệ Bộ phận Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng:

  • Student Portal (RMIT Connect Online Portal): http://bit.ly/safer-connect
  • Email: 
  • Phone: +84 28 3776 1300 ext. 2289