Mạng lưới đại diện cựu sinh viên RMIT Việt Nam (ARN)

Mạng lưới đại diện cựu sinh viên RMIT Việt Nam (ARN)

Mạng lưới đại diện cựu sinh viên gồm các cá nhân có tố chất lãnh đạo tình nguyện đảm nhận vai trò làm gương mặt của trường và đại diện cho sinh viên cùng khóa, liên lạc và tổ chức các hoạt động phục vụ cho nhóm mình đại diện.

Vào tháng 2 năm 2015, văn phòng Cựu sinh viên đã gửi thư kêu gọi tình nguyện viên trên cả nước. Trong 113 hồ sơ ứng tuyển, 25 gương mặt đã được chọn.

Nếu có bất kì ý tưởng gì về các hoạt động cho cộng đồng cựu sinh viên, bạn hãy gửi thư cho người đại diện của mình (xem danh sách dưới đây, cập nhật tháng 3/2016), ghi rõ tên, mã số sinh viên, chương trình theo học, năm tốt nghiệp và địa chỉ liên lạc để được hỗ trợ.

Tên Năm tốt nghiệp Thông tin liên lạc Đại diện cho khóa
NGUYỄN THANH KIM CHI 2006

Email: 
Cử nhân Thương mại

Cử nhân Thương mại 2004-2008
SGS 

PHẠM NHẬT NGA 2007

Email: 
Cử nhân Thương mại

Cử nhân Thương mại 2007-2008
HN kiêm hỗ trợ người đại diện tương ứng của SGS
CÙ THANH NGÂN 2009

Email: 
Cử nhân Thương mại

Cử nhân Thương mại 2009
SGS & HN

NGUYỄN THỊ ÁI HIỀN 2009

Email: 
EMBA

EMBA
SGS & HN + Thạc sĩ Quản lý Dự án + Thạc sĩ Giáo dục

VŨ NGỌC ĐAN THÙY 2010

Email: 
Cử nhân Thương mại

Cử nhân Thương mại 2010
SGS & HN 
PHẠM BẢO THUYÊN 2010

Email: 
Cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp

Cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp 2010-2012
SGS

TRẦN THẢO LY 2010

Email:
Cử nhân Thiết kế Truyền thông Đa phương tiện

Cử nhân Thiết kế Truyền thông Đa phương tiện 2007-2010
SGS & HN
HỒ THÁI BÌNH 2011

Email: 
Cử nhân Thương mại

Cử nhân Thương mại 2011
SGS & HN 
KSENIIA KHOLKINA 2011

Email: 
Cử nhân Thiết kế Truyền thông Đa phương tiện

Cử nhân Thiết kế Truyền thông Đa phương tiện 2011- 2014 
Cử nhân Khoa học Ứng dụng (CNTT & Đa phương tiện) 2004-2008
Cộng đồng cựu sinh viên quốc tế ở Việt Nam 

TRẦN Ý NHI 2012

Email: 
Cử nhân Kinh doanh (Kế toán)

Cử nhân Kinh doanh (Kế toán) 2009-2012
SGS
TRỊNH HỒNG ĐỨC 2012

Email: 
Cử nhân Thương mại

Cử nhân Thương mại 2012
HN kiêm hỗ trợ người đại diện tương ứng của SGS
NGUYỄN TRUNG ĐỨC 2012

Email: 
Cử nhân Thương mại

Cử nhân Thương mại 2012
SGS
TÔ THỊ CẨM LY 2013

Email: 
Cử nhân Kinh doanh (Kế toán)

Cử nhân Kinh doanh (Kế toán) 2013-2014
SGS 
NGUYỄN QUỐC LỘC 2013

Email: 
Cử nhân Thương mại

Cử nhân Thương mại 2013
HN kiêm hỗ trợ người đại diện tương ứng của SGS
NGUYỄN KHOA BẰNG 2013

Email: 
Cử nhân Thương mại

Cử nhân Thương mại 2013
SGS 
MAI ANH ĐÀO 2013

Email: 
Cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp

Cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp 2013-2014
SGS & HN
HUỲNH PHƯƠNG DUNG 2013

Email: 
Cử nhân Hệ thống Thông tin Kinh doanh

Cử nhân Hệ thống Thông tin Kinh doanh 2011-2014
SGS
NGUYỄN THÀNH LUÂN 2013

Email: 
Cử nhân Công nghệ thông tin

Cử nhân CNTT & Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Kỹ thuật phần mềm)
SGS
HÀ PHƯƠNG THẢO 2014

Email: 
Cử nhân Kinh doanh (Kế toán)

Cử nhân Kinh doanh (Kế toán) 2010-2014
HN 
HÀ THANH TÚ 2014

Email:
Cử nhân Kinh doanh (Kinh tế & Tài chính)

Cử nhân Kinh doanh (Kinh tế & Tài chính) 2013-2014
SGS
PHẠM QUANG MINH
2014

Email: 
Cử nhân Kinh doanh (Kinh tế & Tài chính)

Cử nhân Kinh doanh (Kinh tế & Tài chính) 2013-2014
HN kiêm hỗ trợ người đại diện tương ứng của SGS
KỲ GIA PHƯƠNG 2014

Email: 
Cử nhân Kinh doanh (Marketing)

Cử nhân Kinh doanh (Marketing) 2013 - 2014
HN & SGS
HWANG TU CHAU 2014

Email: 
Cử nhân Thương mại

Cử nhân Thương mại 2014
SGS & HN
TRẦN MINH ĐỨC 2014

Email: 
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
SGS & HN
VÕ QUỐC VIỆT 2014

Email: 
Thạc sĩ Kỹ thuật (Điện & Điện tử)

Thạc sĩ Kỹ thuật (Điện & Điện tử)
SGS
ĐỖ QUANG HẢI 2015

Email:
Cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp 

Các ngành học Sáng tạo 2015 (Truyền thông số, Quản lý và Kinh doanh Thời trang, Truyền thông chuyên nghiệp)
SGS & HN
LÂM NGỌC MINH TÂM 2015

Email:
Cử nhân Kinh doanh (Kinh tế & Tài chính)

Các ngành học Kinh doanh 2015 (Hệ thống Thông tin Kinh doanh, Quản lý, Kế toán, Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics, Kinh tế & Tài chính, Marketing)
SGS
NGUYỄN NHỰT TÀI 2015

Email:
Cử nhân Thương mại

Cử nhân Thương mại 2015 
SGS
NGUYỄN VĨNH BẢO
2015

Email:
Cử nhân Thương mại

Các ngành học Thương mại & Quản lý 2015 (Thương mại, Kinh tế & Tài chính, Marketing, Kinh doanh Quốc tế, Kế toán)
HN