Kinh doanh

Kinh doanh

Để thỏa điều kiện học thuật khi chuyển tiếp cùng ngành sang RMIT Melbourne, sinh viên phải hoàn tất thành công tất cả các môn học quy định trong lộ trình chuyển tiếp (điểm trung bình GPA từ 1.0 trở lên; và không môn nào phải học lại).

Collapse all sections

Cử nhân Kinh doanh

Chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT thường kéo dài 3 năm (toàn thời gian).

Sinh viên có thể lựa chọn:

  • Một năm tại RMIT Việt Nam và hai năm tại RMIT Melbourne; hoặc
  • Một năm rưỡi tại RMIT Việt Nam và một năm rưỡi tại RMIT Melbourne; tùy theo thời gian nhập học tại RMIT Việt Nam.

Các chương trình liên kết:

Sau Đại học

Chương trình Sau đại học thường kéo dài 1.5 năm đến 2 năm (toàn thời gian).

Sinh viên có thể lựa chọn:

  • Nửa năm tại RMIT Việt Nam và một năm tại RMIT Melbourne; hoặc
  • Một năm tại RMIT Việt Nam và nửa năm tại RMIT Melbourne

Các chương trình liên kết:

UniSTART

Chương trình UniSTART thường kéo dài 2-3 học kỳ, tùy theo trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên. Sinh viên hoàn tất thành công chương trình UniSTART - bao gồm các môn tiếng Anh trình độ Tiền Cao cấp & Cao cấp; cũng như 3 môn học chuyên ngành dưới đây (điểm trung bình GPA từ 1.0 trở lên; và không môn nào phải học lại), sẽ được chấp nhận chuyển tiếp vào hầu hết các chương trình Cử nhân Kinh doanh 3 năm của RMIT Melbourne.

3 môn chuyên ngành bao gồm:

  • BUSM4185 Nhập môn Quản lý
  • MKTG1205 Nguyên lý Marketing
  • ISYS2109 Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh

Tham khảo các chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT Melbourne tại ĐÂY.