Kết nối với RMIT qua mạng xã hội

Kết nối với RMIT qua mạng xã hội

Chúng tôi muốn kết nối với bạn trên mạng xã hội.

Hãy kết nối với RMIT Việt Nam qua những tài khoản mạng xã hội chính thức của trường như sau: 

Đại học RMIT Việt Nam

                

Khoa

School of Science & Technology 
(Khoa Khoa học & Công nghệ)
School of Communication & Design 
(Khoa Truyền thông & Thiết kế)
School of Business & Management
(Khoa Kinh doanh & Quản lý)

Dịch vụ sinh viên

RMIT & Future Students
(RMIT & Sinh viên tương lai)
 
RMIT & Parents
(RMIT & Cha Mẹ)
RMIT IELTS Preparation
RMIT Vietnam Alumni    
RMIT Vietnam Alumni (Hanoi City campus)
RMIT Vietnam Careers & Industry Relations
RMIT Vietnam Careers & Industry Relations - Hanoi City campus
RMIT Vietnam Global Mobility
RMIT Vietnam Library
RMIT Vietnam Student Academic Success - SAS
RMIT Vietnam Connect
Residential Centre
Sports & Recreation - Hanoi City campus
Student Council - Hanoi City campus
Student Council - Saigon South campus    
Student Life - Saigon South campus    
Student Life - Hanoi City campus
Wellbeing & Counselling Services

Bạn muốn chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của bạn? Hãy liên lạc với chúng tôi qua hộp thư: communications@rmit.edu.vn