Kết nối với RMIT qua mạng xã hội

Kết nối với RMIT qua mạng xã hội

Chúng tôi muốn kết nối với bạn trên mạng xã hội.

Hãy kết nối với RMIT Việt Nam qua những tài khoản mạng xã hội chính thức của trường như sau: 

Đại học RMIT Việt Nam

                   

Khoa

School of Science & Technology 
(Khoa Khoa học & Công nghệ)
School of Communication & Design 
(Khoa Truyền thông & Thiết kế)
School of Business & Management
(Khoa Kinh doanh & Quản lý)

Dịch vụ sinh viên

RMIT Future Students
(RMIT & Sinh viên tương lai)
 
RMIT IELTS Preparation
RMIT Vietnam Alumni    
RMIT Vietnam Alumni (Hanoi City campus)
RMIT Vietnam Career Centre
RMIT Vietnam Global Mobility
RMIT Vietnam Library
RMIT Peer-Assisted Learning - PAL
RMIT Vietnam Connect
Residential Centre
Sports & Recreation - Hanoi City campus
Sports & Recreation - Saigon South campus
Student Council - Hanoi City campus
Student Council - Saigon South campus
Student Life - Saigon South campus
Student Life - Hanoi City campus
Wellbeing & Counselling Services
Equity & Disability Resource Centre (EDRC)

Bạn muốn chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của bạn? Hãy liên lạc với chúng tôi qua hộp thư: communications@rmit.edu.vn