Học phí Tiếng Anh cho Đại học

Học phí Tiếng Anh cho Đại học

Học phí Tiếng Anh cho Đại học

Tên chương trình

Thời gian

Học phí VND

Học phí USD (tham khảo)

Lớp căn bản (Beginner) 10 tuần 35.499.000 1,518
Sơ cấp (Elementary) 10 tuần 47.332.000 2,024
Tiền Trung cấp (Pre-Intermediate) 10 tuần 47.332.000 2,024
Trung cấp (Intermediate) 10 tuần 47.332.000 2,024
Trên Trung cấp (Upper-Intermediate) 10 tuần 47.332.000 2,024
Tiền Cao cấp (Pre-Advanced) 10 tuần 47.332.000 2,024
Cao cấp (Advanced ) 10 tuần 47.332.000 2,024

Lưu ý

  1. Học phí của từng học kỳ được tính theo Việt Nam đồng (VND).
  2. Mọi thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác đều sẽ được quy đổi thành Việt Nam đồng dựa trên tỉ giá trong ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn thanh toán bằng việc chuyển khoản.
  3. Học phí tính theo đô la Mỹ CHỈ được áp dụng cho sinh viên quốc tế khi thanh toán học phí từ nước ngoài theo quy định của thông tư số 32/2013/TT_NHNN.
  4. Vì các lý do an ninh cũng như để giảm thời gian chờ đợi, sinh viên được khuyến khích chuyển khoản học phí trực tiếp qua tài khoản ngân hàng Vietcombank/ANZ của trường RMIT VN hoặc ký gửi trực tiếp học phí tại các chi nhánh ngân hàng Vietcombank/ANZ.
  5. Phí dịch vụ VND 360.000 sẽ được tính đối với các thanh toán học phí bằng tiền mặt trực tiếp tại quầy thu ngân của cơ sở Nam Sài Gòn. Mức phí phụ thu này còn được áp dụng cho chương trình tiếng Anh cho Đại học và các chương trình chuyên ngành khác. Tuy nhiên, mức phí phụ thu này không được áp dụng cho phí đặt cọc mà các sinh viên​ phải đóng khi​ ​mới vào​ khoá học​.

Học phí và phí bảo hiểm ý tế có thể bị thay đổi mà không báo trước.

Vui lòng xem tại đây để biết thông tin chi tiết các phương thức thanh toán học phí.