Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên tương lai

Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên tương lai

Sinh viên nhận học bổng năm 2018

Ghi nhận thành tích học tập xuất sắc

Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên tương lai được trao cho các ứng viên có thành tích học tập nổi trội trong quá trình học phổ thông trung học. Ứng viên nhận học bổng này sẽ học ngành mình chọn. Đây là học bổng thường niên và chỉ được áp dụng đối với những ứng viên thỏa được tất cả các yêu cầu đầu vào của một chương trình cử nhân tại RMIT Việt Nam.

Giá trị học bổng

Điều kiện nộp học bổng

Yêu cầu học thuật:

  • Hoàn thành chương trình lớp 12 tại Việt Nam
  • Đạt điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 8,5/10 trở lên, hoặc đạt 33 điểm trở lên trong kỳ thi International Baccalaureate, hoặc đạt 11 điểm trở lên của ba môn nâng cao trong kỳ thi GCE ‘A’ Levels (Vương quốc Anh) (A=5, B=4, C=3, E=2, D=1)

Yêu cầu tiếng Anh:

Tiêu chí xét học bổng

Điểm trung bình trung học sẽ được ban xét tuyển học bổng đánh giá và xếp hạng dựa trên điều kiện nộp học bổng. 12 ứng viên có điểm cao nhất sẽ nhận học bổng trị giá 50% học phí, 12 ứng viên có điểm cao tiếp theo sẽ nhận học bổng  trị giá 25% học phí. Điểm trung bình trung học được tính theo tỉ trọng sau: 60% điểm trung bình năm lớp 12 + 30% điểm trung bình năm lớp 11 + 10% điểm trung bình năm lớp 10.

Các bước nộp hồ sơ học bổng

Vui lòng xem hướng dẫn tin chi tiết về các bước nộp hồ sơ học bổng tại đây.

Những mốc thời gian quan trọng

  • 5 giờ chiều, thứ Tư, ngày 10/7/2019: Hạn cuối nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng
  • Ngày 10/9/2019: Công bố kết quả học bổng

Trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng, vui lòng tìm hiểu Điều khoản và điều kiện học bổng của RMIT Việt Nam.

Trở lại trang Học bổng cho sinh viên tương lai