Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên quốc tế

Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế nhận học bổng năm 2018

Học bổng dành riêng cho sinh viên đến từ tất cả các nước trừ Việt Nam đạt thành tích học tập xuất sắc và đăng ký theo học chương trình Cử nhân tại trường Đại học RMIT Việt Nam.

Giá trị học bổng

Lưu ý: Đại học RMIT Việt Nam có quyền thay đổi giá trị và phân bổ lại các suất học bổng.

Điều kiện ứng tuyển học bổng

 • Là công dân tất cả các nước, trừ quốc tịch Việt Nam;

 • Đạt điểm trung bình lớp 12 từ 75% trở lên hoặc tương đương; 

 • Phải thỏa được các yêu cầu đầu vào của ngành học.

 • Chứng nhận trình độ tiếng Anh còn thời hạn: IELTS học thuật 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0), hoặc tương đương. Trong trường hợp bạn theo học hệ tiếng Anh khác, vui lòng xem Bảng yêu cầu điều kiện tiếng Anh tương đương;

Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng

Bước 1: Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học tại RMIT Việt Nam.

Bước 2: Nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến trước hạn cuối nộp hồ sơ học bổng và sau khi bạn đã nhận Thư mời nhập học của RMIT Việt Nam.

Các mốc thời gian quan trọng

Học kỳ 1-2020

 • Thứ Sáu ngày 01/11/2019: Mở hồ sơ đăng ký

 • 5 giờ chiều (GMT+7), thứ Hai ngày 23/12/2019: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng

 • Thứ Hai ngày 06/01/2020: Công bố kết quả học bổng

Học kỳ 2-2020

 • Thứ Hai ngày 13/01/2020: Mở hồ sơ đăng ký

 • 5 giờ chiều (GMT+7), thứ Hai ngày 20/04/2020: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng

 • Thứ Hai ngày 11/05/2020: Công bố kết quả học bổng

Học kỳ 3-2020

 • Thứ Hai ngày 18/05/2020: Mở hồ sơ đăng ký

 • 5 giờ chiều (GMT+7), thứ Ba ngày 18/08/2020: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng

 • Thứ Hai ngày 07/09/2020: Công bố kết quả học bổng

Vui lòng tìm hiểu "Điều khoản và điều kiện học bổng" của RMIT Việt Nam.