Học bổng cho Nghiên cứu sinh

Học bổng cho Nghiên cứu sinh

Học bổng do Đại học RMIT Việt Nam tài trợ

Trong năm 2018, Đại học RMIT sẽ cấp bốn suất học bổng Tiến sĩ, trong đó hai suất học bổng dành cho ứng viên nữ và hai suất học bổng dành cho ứng viên xuất sắc nhất (không phân biệt giới tính). Ứng viên nhận học bổng sẽ được tài trợ 50% học phí cho toàn bộ thời gian làm nghiên cứu tiến sĩ.

Thời hạn học bổng

Thời hạn tiêu chuẩn của học bổng là ba năm toàn thời gian. Nghiên cứu sinh có thể xin gia hạn thời gian làm nghiên cứu tối đa sáu tháng tùy vào tiến độ hoàn thành và phê duyệt của Hội đồng.

Điều kiện xét học bổng

Để được xét học bổng, ứng viên cần phải có:

  • Yêu cầu về bằng cấp: bằng Thạc sĩ nghiên cứu xếp loại Khá trở lên
  • Yêu cầu về tiếng Anh: IELTS 6,5 hoặc tương đương
  • Đề cương nghiên cứu tiến sĩ có chất lượng tốt

Các suất học bổng khác

Đại học RMIT Việt Nam hiện đang tham gia một số dự án quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu môi trường và đô thị xanh, quản lý tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nước. Nghiên cứu sinh khi tham gia vào những dự án được Châu Âu cấp vốn này sẽ được được tài trợ toàn bộ học phí trong suốt quá trình ba năm làm nghiên cứu và không được gia hạn thêm thời gian.

Điều kiện xét học bổng

  • Yêu cầu về bằng cấp: bằng Thạc sĩ nghiên cứu xếp loại Khá trở lên
  • Yêu cầu về tiếng Anh: IELTS 6,5 hoặc tương đương
  • Bằng cấp và/hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học môi trường, quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, hoạch định đô thị, thiết kế đô thị, đô thị xanh, quản lý tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nước, v.v…

Nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu trên, ứng viên sẽ chỉ được xét duyệt học bổng nếu từng có bài báo nghiên cứu quốc tế được xuất bản hoặc có kinh nghiệm nghiên cứu đáng kể.

Lưu ý: Học bổng này không áp dụng đối với nhân viên hiện đang làm việc tại RMIT, nghiên cứu sinh đang học hoặc cựu nghiên cứu sinh của trường.

Mốc thời gian quan trọng và cách thức nộp hồ sơ

Ứng viên xin học bổng vui lòng nộp hồ sơ ứng tuyển vào chương trình nghiên cứu sinh và gửi đến địa chỉ thư điện tử (tài liệu scan).

Các mốc thời gian quan trọng

  • Nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 30/11 để bắt đầu nhập học vào kỳ tháng Hai của năm sau (học kỳ 1) – hồ sơ đăng ký cần nộp trước 5 giờ chiều ngày 30/11 (giờ địa phương Việt Nam).
  • Nộp đơn chậm nhất vào ngày 31/7 để bắt đầu nhập học vào kỳ tháng Mười trong năm (học kỳ 3) - hồ sơ đăng ký cần nộp trước 5 giờ chiều ngày 31/7 (giờ địa phương Việt Nam)

Tiêu chí cấp học bổng

Tất cả hồ sơ xin học bổng sẽ được đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí do Hội đồng Xét tuyển nghiên cứu sinh Đại học RMIT Việt Nam phê chuẩn.

Để chuẩn bị tốt hồ sơ ứng tuyển học bổng, vui lòng xem chi tiết “Điều khoản & Điều kiện Học bổng chương trình tiến sĩ"