Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng

Terry Fox Run 2008
Chiến dịch cộng đồng

Một số điểm tiêu biểu:

 • Trao học bổng toàn phần và bán phần cho học sinh xuất sắc cũng như học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh thành Việt Nam để theo học tại RMIT Việt Nam.  
 • Trong 14 năm qua, RMIT Việt Nam đã trao gần 700 suất học bổng trị giá hơn 150 tỉ đồng cho các bạn trẻ tại Việt Nam cũng như từ khắp nơi trên thế giới – những cá nhân sở hữu phẩm chất điển hình mà RMIT Việt Nam tự hào có được.
 • Chia sẻ cơ sở vật chất của trường với cộng đồng địa phương.
 • Ký kết Biên bản ghi nhớ vào tháng 8/2007 giữa Đại học RMIT (Úc), Đại học RMIT Việt Nam và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về hợp tác đôi bên trong nghiên cứu sau đại học, trao đổi học thuật, và tổ chức hội nghị, hội nghị chuyên đề và hội thảo.
 • Hỗ trợ Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Hồ Chí Minh trong hoạt động nâng cao nhận thức về HIV/ AIDS.
 • Bộ phận IT và thư viện hợp tác trong những dự án nhằm đưa chuyên môn của các bộ phận này đến với cộng đồng. Ví dụ điển hình là việc liên tục hỗ trợ phát triển trong tổ chức tài chính, tuyển sinh và đào tạo của các Trung tâm Hỗ trợ kỹ năng học tập thuộc các trường đại học tại Việt Nam.
 • Liên tục hỗ trợ và khuyến khích sinh viên RMIT Việt Nam tham gia vào các hoạt động từ thiện như dạy bơi cho trẻ khiếm thị, dạy tiếng Anh và các kỹ năng khác cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người già, gây quỹ và quyên góp giúp nạn nhân lũ lụt, cũng như các sáng kiến khác.
 • Tăng cường phát triển thành trường quốc tế điển hình cả về mặt môi trường và xã hội.
 • Thúc đẩy phương pháp dạy và học mới, đem đến phương pháp tiếp cận lấy sinh viên làm trung tâm cũng như hệ thống đảm bảo chất lượng - mô hình hữu ích cho Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng như các trường đại học khác.
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn với Chính phủ Việt Nam.
 • Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định theo yêu cầu nếu có.