Hỗ trợ trong học tập

Hỗ trợ trong học tập

Với chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt, phòng hỗ trợ sinh viên luôn sẵn sàng giúp bạn nhanh chóng bắt nhịp trở lại trong quá trình học.

RMIT luôn đảm bảo sinh viên có được một môi trường dạy và học thân thiện, tạo động lực cải thiện kết quả học tập nếu không đạt yêu cầu. Theo đó, phòng hỗ trợ sinh viên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt giúp sinh viên cải thiện kết quả và tránh rơi vào các cấp độ học tập không đạt yêu cầu.

Để biết thêm chi tiết về hỗ trợ trong học tập, vui lòng xem thông tin tại đây.

Để biết thêm thông tin và được hỗ trợ, vui lòng liên hệ khu Hỗ Trợ Sinh Viên theo chi tiết bên dưới:

Cơ sở Nam Sài Gòn

702 Nguyễn Văn Linh, Quận 7

Điện thoại: +84 28 3776 1306

Cơ sở Hà Nội

521 Kim Mã, Ba Đình

Điện thoại: +84 24 3724-5930