Hỗ trợ RMIT Việt Nam

Hỗ trợ RMIT Việt Nam

Giáo dục là quà tặng có giá trị suốt đời, và có nhiều cách khác nhau để tặng món quà này cho sinh viên RMIT Việt Nam. Sứ mệnh của trường là tạo ra những trải nghiệm thay đổi cuộc sống sinh viên, đồng thời hỗ trợ cộng đồng lớn hơn chuyển mình thay đổi về mặt xã hội và kinh tế.

Nếu bạn mong muốn hỗ trợ chúng tôi hoàn thành sứ mệnh này, có nhiều cách để bạn có thể tham gia: 

Đóng góp thời gian

 • Tình nguyện thỉnh giảng trong lĩnh vực chuyên môn của bạn
 • Tham gia thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm của bạn với sinh viên hiện tại và sinh viên tương lai
 • Làm cố vấn chuyên ngành cho sinh viên
 • Đăng ký tham gia các nhóm liên lạc với doanh nghiệp của trường
 • Hỗ trợ các hoạt động cộng đồng có sinh viên RMIT Việt Nam tham gia
 • Hỗ trợ cơ hội thực tập cho sinh viên

Đóng góp cơ sở vật chất

 • Công ty của bạn chuyên về sản phẩm hoặc dịch vụ nào? Sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể sử dụng cho môi trường giáo dục không?
 • Đóng góp sách hoặc gây quỹ cho thư viện
 • Đóng góp máy vi tính hoặc tài nguyên trực tuyến
 • Giữ gìn không gian xanh cho trường – đóng góp cây cối hoặc các vật dụng trang trí cảnh quan

Đóng góp tiền

 • Để lại phần thừa kế trong di chúc của bạn
 • Đóng góp vào quỹ phát triển cơ sở hạ tầng
 • Tài trợ cho các sự kiện của sinh viên hoặc của trường
 • Gây quỹ trao tặng học bổng cho sinh viên từ nhiều ngành khác nhau hoặc những lý do khác nhau.

Nếu bạn là cựu sinh viên của trường, bạn có thể đóng góp qua quỹ Pay It Forward.

Nếu bạn mong muống thảo luận thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email enquiries@rmit.edu.vn. Món quà của bạn sẽ mang đến thay đổi.